Yrkessjåførfaget

Utdanningen i yrkessjåførfaget skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse innen transport av gods og personell. Faget bidrar til yrkeskompetanse som omfatter effektive, sikre, miljøvennlige og lønnsomme transporttjenester. Videre skal faget bidra til å utvikle yrkessjåfører som kan håndtere et mangfoldig og krevende trafikkbilde under skiftende vei- og føreforhold.

Last ned vår brosjyre om yrkessjåførfaget

Utdanningsveien

VG1 Teknologi- og industrifag – 12 mnd.

 • Fellesfag
 • Felles programfag
 • Yrkesfaglig fordypning med praktisk opplæring
 • Muligheter for utplassering i transport- og logistikkbedrifter

VG2 Transport og logistikk – 12 mnd.

 • Fellesfag
 • Felles programfag transport og logistikk
 • Førerkort klasse B
 • Truckføreropplæring
 • ADR
 • Yrkesfaglig fordypning (utplassering) i én eller flere bedrifter innenfor logistikk, transport og kranbransjen

VG3 Læretid i bedrift – Yrkessjåførfaget – 24 mnd.

 • Opplæring og praksis i bedrift
 • Førerkortopplæring til klasse CE eller DE (Lastebil/Buss/Vogntog)
 • Yrkessjåførkompetanse
 • Lærlingen skal skaffe seg bred erfaring i yrket
 • Lastsikring, trafikksikkerhet, service og kundebehandling, transportgeografi, kjøretøyteknikk, kommunikasjon og samarbeid

Lærlinger har lov til å utføre transport selvstendig fra den dagen de har fylt 18 år i godkjent lærebedrift. Krever førerkort i aktuell klasse samt kjøretillatelseutstedt av Statens vegvesen

 • Læretiden avsluttes med en todagers praktisk fagprøve

Om man ønsker å bli yrkessjåfør er den vanligste veien å gå VG1 Teknologi- og industrifag første året, for så å gå over til VG2 Transport og logistikk andre året.

Etter å ha gått Transport og logistikk kan man søke seg inn som lærling i Yrkessjåførfaget. Om man har førerkort for klasse B, godkjent helseattest og er ansatt i en lærebedrift kan man gå på førerkortopplæring for C, CE og D.

Læretiden i bedrift

Læretiden i bedrift går normalt over 2 år og man vil til vanlig få én årslønn fordelt over disse årene. I løpet av læretiden skal man blant annet opparbeide seg kompetanse om nasjonalt og internasjonalt regelverk knyttet til transport, og faktorer som kan påvirke lønnsomheten i et transportoppdrag. Opplæringen vil også utvikle din kompetanse på enkelt vedlikehold og sikker bruk av teknisk utstyr og hjelpemidler, samt ha sikker, hensynsfull og økonomisk håndtering av transportmidler i fokus. Læretid i bedrift handler om å opparbeide seg erfaringer og kompetanse. Opplæringen er praktisk og det forventes at lærlinger produserer på lik linje med erfarne sjåfører ved slutten av læretiden. Læretiden avsluttes med en todagers praktisk fagprøve og en teoriprøve for yrkessjåførkompetanse hos Statens vegvesen. Består man disse prøvene, får man fagbrev og yrkestittelen yrkessjåfør.

Om man ikke har gått på TIF eller Transport og logistikk, kan man fortsatt søke seg inn som lærling, men læretiden vil da bli noe lengre, inntil fire år.

VÅRE ANSATTE

Kurt Willy Sørensen

Daglig Leder

Knut Willy er tidligere styreleder i Opplæringskontoret. Han har blant annet bakgrunn fra Nettbuss hvor han har jobber med ledelse og oppfølging av lærlinger.

Telefon: 908 28 554

Jan Ove Øyen

Opplæringskonsulent og kontorets nestleder

Jan Ove har bakgrunn som lastebileier og lærer ved Sørumsand videregående skole. Han har jobbet i Opplæringskontoret siden 2011 og har ansvar for Yrkessjåførfaget og ADR opplæring. Jan Ove er kontorets nestleder. Han har fagbrev i Yrkessjåførfaget

Telefon: 900 33 927

Øivind Aksberg

Opplæringskonsulent

Øivind har sin bakgrunn fra Nor-Cargo og Posten Norge AS. Han er utdannet innen lyd, bilde og musikk og har fagbrev i Yrkessjåførfaget. Kombinasjonen av musikk og tunge kjøretøy har vist seg å være en bra greie for OSS. Øivind jobber aktivt med rekruttering. Han har ansvaret for lærlinger i Yrkessjåførfaget i Oslo og Akershus. Øivind har jobbet hos OSS siden 2013.

Telefon: 996 45 765

Anne Marie Fjellseth

Opplæringskonsulent

Anne Marie Fjellseth var lærling hos oss i 2011. Hun har fagbrev i Yrkessjåførfaget og Logistikkfaget. Hun har i hovedsak ansvar for Logistikkfaget i Oslo og Akershus. Våren 2019 fullfører hun sin Yrkesfaglæreutdannelse ved Oslo Met. Foruten oppfølging av lærlinger har Anne Marie ansvaret for FAGBREV PÅ JOBB.

Telefon: 413 98 696

Liv Marit Christensen

Opplæringskonsulent

Liv Marit har sin bakgrunn fra logistikk og spedisjon. Hun har blant annet jobbet hos DB Schenker og Nor Lines. Liv Marit har fagbrev i Yrkessjåførfaget, og Logistikkfaget. Hun har jobbet hos oss siden 2016. Høsten 2018 fullførte hun fagskole innen veiledning av lærlinger og bedrifter. Liv Marit jobber i hovedsak med oppfølging og opplæring av bedrifter og lærlinger i Østfold, med ansvar for både Yrkessjåfør og Logistikkfaget.

Telefon: 907 20 231

Ole Jakob Nordlie

Opplæringskonsulent

Ole Jakob er tidligere lærling i Yrkessjåførfaget. Han har vært lastebileier i en årrekke. I 2017 begynte han å jobbe i Opplæringskontoret med ansvar for Yrkessjåførfaget og dokumentert opplæring. Ole Jakob har fagbrev i Yrkessjåførfaget. Ole jakob er kontorets «potet» og har alle «våre» fylker som arbeidsområde

Telefon: 407 00 875

NOEN AV VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE