Læretid i bedrift

Det er to forhold som må være på plass for å komme i gang med fagopplæring i bedrift. En motivert ungdom og en godkjent lærebedrift. Når dette er på plass er det bare å sette i gang. Opplæringskontoret er en viktig støttespiller underveis. Les mer om fagopplæring i bedrift under

Hvordan bli lærling

Bli lærebedrift

Våre lærebedrifter

Utlyste læreplasser

NOEN AV VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE