Faglig leder i bedrift

Faglig leder er den som har ansvaret for lærlingen eller lærlingene. Det er også denne personen godkjenningen som lærebedrift er knyttet til.

Alle medlemsbedrifter er pliktige til å ha en faglig leder som er ansvarlig for opplæringen i bedriften. Faglig leder skal ha fagbrev eller minimum 5 års relevant praksis i det aktuelle faget.

Faglig leder sine oppgaver:
– skriver under på lærekontrakter
– har det overordnede ansvaret for at lærlingen får opplæringen hun eller han har krav på
– legger til rette for at lærlingen(e) får delta på kurs og nødvendig opplæring
– samarbeider med opplæringskontoret om underveisvurdering og halvårlige vurderingssamtaler med lærlingen(e)
– legger til rette for gjennomføring av fagprøve i bedrift
– Instruktør og faglig leder kan være samme person

NOEN AV VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE