Kursplan 2022

I oversikten nedenfor finner du våre kurs for 2022

Fagbrevkurs Våren 2022

Kursplan fagbrevkurs Logistikkfaget Våren 2022

Kursplan fagbrevkurs Yrkessjåførfaget Våren 2022

Fagbrevkurs Yrkessjåførfaget og Logistikkfaget

Vi har ingen planlagte kurs for øyeblikket

ADR grunnkurs (Farlig gods)

Helgekurs gjennomføres fredag fra 1200 til 1800 samt dagtid lørdag og søndag fra 0900 til 1700. Dagskurs er fra 0800 til 1600 alle dager.

ADR Terminalkurs (Farlig gods)

Målgruppen for ADR Terminalkurs er ansatte som er i befatning med farlig gods på lager og terminaler. Kurset er på 3 timer og dekker grunnleggende opplæring for avsender av farlig gods. Kurset gjennomføres på dagtid i våre lokaler på Skedsmokorset fra 1200 til 1500

BAKLØFTER

Målgruppen for kurset er sjåfører som betjener bakløfter på distribusjons og lastebiler. Kurset dekker kravene til dokumentert opplæring og det blir utstedt dokumentasjon i kredittkortformat. Kurset er på 3 timer. Kurset gjennomføres på dagtid i våre lokaler på Skedsmokorset fra 1300 til 1600

KROK/LIFT KURS

Målgruppen for kurset er sjåfører som til daglig jobber med containerkjøring og som betjener krok og lift. Kurset dekker kravene til dokumentert opplæring og det blir utstedt dokumentasjon i kredittkortformat. Kurset er på 4 timer. Kurset gjennomføres på ettermiddag i våre lokaler på Skedsmokorset fra klokken 1500 til 1900

NOEN AV VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE