Administrasjonsfaget

Vg3 Administrasjonsfaget handler om å tilpasse informasjon og kommunikasjon til ulike kunder, medarbeidere og ledere i en bedrift. Videre handler programområdet om å koordinere og utføre administrative driftsoppgaver og ha kompetanse innenfor økonomi, regnskap og markedsføring. Programområdet skal bidra til å utvikle produkt og tjenester som dekker behov til brukere, bedrift og samfunnet.

Vg1 Salg, Service og Reiseliv 12 mnd

 • Fellesfag
 • Felles programfag
 • Yrkesfaglig fordypning
 • Muligheter for utplassering i bedrifter

Vg2 Service og sikkerhet 12 mnd

 • Fellesfag
 • Felles programfag
 • Yrkesfaglig fordypning med praktisk opplæring
 • Yrkesfaglig fordypning i en eller flere bedrifter innenfor service- og administrasjon

Etter å ha gjennomført Vg2 kan man søke seg inn som lærling i administrasjonfaget

Vg3 Læretid i bedrift – Administrasjonsfaget

 • Opplæring og praksis i bedrift
 • Lærlingen skal skaffe seg bred erfaring i yrket
 • Kundebehandling, postmottak, informasjon, saksbehandling, økonomi og regnskap, skrive referat, telefon og epost, betjene resepsjon, betjene sentralbord og arkivering.

Læretiden i bedrift

Læretiden i bedrift går normalt over 2 år og man vil til vanlig få én årslønn fordelt over disse årene. I løpet av læretiden skal man blant annet opparbeide seg kompetanse om kundebehandling og kontoradministrative oppgaver. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle lærlingens kunnskap om virksomhetens organisering og strategi for kommunikasjonsløsninger internt og eksternt. Opplæringen skal fremme kompetanse i bruk av økonomisystemer og i gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet.

Opplæringen skal legge til rette for at lærlingen kan utvikle endringskompetanse. Opplæringen skal vektlegge bruk av virksomhetens digitale verktøy til kunnskapsorganisering og informasjonsflyt. Den skal legge til rette for å utvikle lærlingens praktiske kontorfaglige ferdigheter knyttet til egen arbeidsplass og funksjon i virksomheten.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev i Vg3 Administrasjonsfaget

Om man ikke har gått på Vg1 Service, sikkerhet og reiseliv eller Vg2 Service og Sikkerhet, kan man fortsatt søke seg inn som lærling, men læretiden vil da bli noe lengre og inntil 4 år.

VÅRE ANSATTE

Knut Willy Sørensen

Daglig Leder

Knut Willy er tidligere styreleder i Opplæringskontoret. Han har blant annet bakgrunn fra Nettbuss hvor han har jobbet med ledelse og oppfølging av lærlinger.

Telefon: 908 28 554

Jan Ove Øyen

Opplæringskonsulent og kontorets nestleder

Jan Ove har bakgrunn som lastebileier og lærer ved Sørumsand videregående skole. Han har jobbet i Opplæringskontoret siden 2011 og har ansvar for Yrkessjåførfaget og ADR opplæring. Jan Ove er kontorets nestleder. Han har fagbrev i Yrkessjåførfaget

Telefon: 900 33 927

Øivind Aksberg

Opplæringskonsulent

Øivind har sin bakgrunn fra Nor-Cargo og Posten Norge AS. Han er utdannet innen lyd, bilde og musikk og har fagbrev i Yrkessjåførfaget. Kombinasjonen av musikk og tunge kjøretøy har vist seg å være en bra greie for OSS. Øivind jobber aktivt med rekruttering. Han har ansvaret for lærlinger i Yrkessjåførfaget i Oslo og Akershus. Øivind har jobbet hos OSS siden 2013.

Telefon: 996 45 765

Anne Marie Fjellseth

Opplæringskonsulent

Anne Marie Fjellseth var lærling hos oss i 2009-2012. Hun har fagbrev i Yrkessjåførfaget, Logistikkfaget og Kontor- og administrasjonsfaget. Hun har i hovedsak ansvar for Logistikkfaget i Oslo og Viken. Har gjennomført Yrkesfaglæreutdannelse ved Oslo Met. Foruten oppfølging av lærlinger har Anne Marie ansvaret for fagbrev på jobb og er koordinator i SOTIN.

Telefon: 413 98 696

Liv-Marit Nordli

Opplæringskonsulent

Liv Marit har sin bakgrunn fra logistikk og spedisjon. Hun har blant annet jobbet hos DB Schenker og Nor Lines. Liv Marit har fagbrev i Yrkessjåførfaget, og Logistikkfaget. Hun har jobbet hos oss siden 2016. Høsten 2018 fullførte hun fagskole innen veiledning av lærlinger og bedrifter. Liv Marit jobber i hovedsak med oppfølging og opplæring av bedrifter og lærlinger i Østfold, med ansvar for både Yrkessjåfør og Logistikkfaget.

Telefon: 907 20 231

Ole Jakob Nordlie

Opplæringskonsulent

Ole Jakob er tidligere lærling i Yrkessjåførfaget. Han har vært lastebileier i en årrekke. I 2017 begynte han å jobbe i Opplæringskontoret med ansvar for Yrkessjåførfaget og dokumentert opplæring. Ole Jakob har fagbrev i Yrkessjåførfaget. Ole jakob er kontorets «potet» og har alle «våre» fylker som arbeidsområde

Telefon: 407 00 875

NOEN AV VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE