Dokumentert opplæring på arbeidsutstyr.

Forskrift om bruk av arbeidsutstyr §10 forteller om opplæring av arbeidsutstyr. Dette gjelder stort sett alt arbeidsutstyr fra en spikerpistol til en lift.

Vi kan levere dokumentert opplæring av:

Bakløfter/løftelem/løftebord

«bakmontert løfte utsyr på lastebil, konstruert for løft av paller og stykkgods»

Krokløft/Kroklift

Fastmontert utstyr på lastebil som løfter krokcontainere av og på bil.

Lift/containerlift/liftdumper

Fastmontert utstyr på lastebil som løfter liftcontainere av og på bil.

NOEN AV VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE