Transport av farlig gods (ADR)

Opplæringskontoret har kompetanse, erfaring og godkjenning for å holde alle typer ADR-kurs. I tillegg kan vi avholde og skreddersy bedriftsinterne kurs.

Våre kurs

  • ADR grunnkurs

  • ADR Tank

  • ADR klasse 7

  • Kompetanseutvikling

  • Sikkerhetsrådgivning

  • Bistå virksomheter, bransjeforeninger og myndigheter i ulike prosjekter

  • Håndbøker og veiledningsmateriell

NOEN AV VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE