Gjenvinningsfaget

Yrkesutøvelse innen gjenvinning av brukte og kasserte produkter, råstoffer og utvikling av de verdier samfunnet har skapt i form av avfall. Gjenvinningsvirksomheten omfatter stadig flere avfallstyper, blant annet på bakgrunn av den teknologiske utviklingen og klimautfordringer.

Opplæringen skal bidra til å gi lærlingen god forståelse forsvarlig gjenvinning og forståelse av økonomiske og miljømessige gevinster. I opplæringsperioden vektlegges en bred kompetanse innen forskjellige former for gjenvinning ved bruk av kundebehandling, prosesser, maskiner og utstyr.

Utdanningsveien

VG1 Teknologi- og industrifag – 12 mnd.

Fellesfag
Felles programfag
Yrkesfaglig fordypning med praktisk opplæring
Muligheter for utplassering i Gjenvinningsfaget

VG2 rett i bedrift.
Om man ønsker å bli Gjenvinningsarbeider er den vanligste veien å gå VG1 Teknologi- og industrifag første året, for så å gå over til VG2 rett i bedrift med læretid på 3 år.

Læretiden i bedrift

Læretiden i bedrift går normalt over 3 år og man vil til vanlig få én årslønn fordelt over 2 av disse årene. Med ufaglært lønn år 3. I løpet av læretiden skal man blant annet opparbeide seg kompetanse om nedstrømmings løsninger og bruk av maskiner. Faktorer som kan påvirke lønnsomheten i en gjenvinningsbedrift. Opplæringen vil også utvikle din kompetanse på enkelt vedlikehold og sikker bruk av teknisk utstyr og hjelpemidler, samt ha sikker, hensynsfull og økonomisk håndtering av resirkulering i fokus. Læretid i bedrift handler om å opparbeide seg erfaringer og kompetanse. Opplæringen er praktisk og det forventes at lærlinger produserer på lik linje med erfarne gjenvinningsarbeidere ved slutten av læretiden. Læretiden avsluttes med en todagers praktisk fagprøve. Består man denne prøven, får man fagbrev og yrkestittelen gjenvinningsarbeider.

Om man ikke har gått på TIF eller Transport og logistikk, kan man fortsatt søke seg inn som lærling, men læretiden vil da bli noe lengre, inntil fire år.

VÅRE ANSATTE

Knut Willy Sørensen

Daglig Leder

Knut Willy er tidligere styreleder i Opplæringskontoret. Han har blant annet bakgrunn fra Nettbuss hvor han har jobbet med ledelse og oppfølging av lærlinger.

Telefon: 908 28 554

Jan Ove Øyen

Opplæringskonsulent og kontorets nestleder

Jan Ove har bakgrunn som lastebileier og lærer ved Sørumsand videregående skole. Han har jobbet i Opplæringskontoret siden 2011 og har ansvar for Yrkessjåførfaget og ADR opplæring. Jan Ove er kontorets nestleder. Han har fagbrev i Yrkessjåførfaget

Telefon: 900 33 927

Øivind Aksberg

Opplæringskonsulent

Øivind har sin bakgrunn fra Nor-Cargo og Posten Norge AS. Han er utdannet innen lyd, bilde og musikk og har fagbrev i Yrkessjåførfaget. Kombinasjonen av musikk og tunge kjøretøy har vist seg å være en bra greie for OSS. Øivind jobber aktivt med rekruttering. Han har ansvaret for lærlinger i Yrkessjåførfaget i Oslo og Akershus. Øivind har jobbet hos OSS siden 2013.

Telefon: 996 45 765

Anne Marie Fjellseth

Opplæringskonsulent

Anne Marie Fjellseth var lærling hos oss i 2009-2012. Hun har fagbrev i Yrkessjåførfaget, Logistikkfaget og Kontor- og administrasjonsfaget. Hun har i hovedsak ansvar for Logistikkfaget i Oslo og Viken. Har gjennomført Yrkesfaglæreutdannelse ved Oslo Met. Foruten oppfølging av lærlinger har Anne Marie ansvaret for fagbrev på jobb og er koordinator i SOTIN.

Telefon: 413 98 696

Liv-Marit Nordli

Opplæringskonsulent

Liv Marit har sin bakgrunn fra logistikk og spedisjon. Hun har blant annet jobbet hos DB Schenker og Nor Lines. Liv Marit har fagbrev i Yrkessjåførfaget, og Logistikkfaget. Hun har jobbet hos oss siden 2016. Høsten 2018 fullførte hun fagskole innen veiledning av lærlinger og bedrifter. Liv Marit jobber i hovedsak med oppfølging og opplæring av bedrifter og lærlinger i Østfold, med ansvar for både Yrkessjåfør og Logistikkfaget.

Telefon: 907 20 231

Ole Jakob Nordlie

Opplæringskonsulent

Ole Jakob er tidligere lærling i Yrkessjåførfaget. Han har vært lastebileier i en årrekke. I 2017 begynte han å jobbe i Opplæringskontoret med ansvar for Yrkessjåførfaget og dokumentert opplæring. Ole Jakob har fagbrev i Yrkessjåførfaget. Ole jakob er kontorets «potet» og har alle «våre» fylker som arbeidsområde

Telefon: 407 00 875

NOEN AV VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE