«Dette er gratis og en fin arena til å skape blest om bedriften og å få markedsført seg».


Se vedlegget i PDF for mer informasjon om hva arrangementet går ut på!

 
 
Sted: InspiriaScience Center, Grålum i Sarpsborg 

Tid: 10.00 – 14.00 


Påmelding for hver enkelt deltaker i fra bedrift/opplæringskontor: http://bit.ly/lærlingløftet


 

Opplæringskontoret for service
og samferdsel SA
Gneisveien 12, Skedsmokorset

Postadresse:
Postboks 32
2021 Skedsmokorset

Telefon: 22 25 75 03
E-post: post@logistikkfag.no

Levert av